Inter SolutioInter SolutioInter Solutio

Naziv projekta

„Inter Solutio - Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti putem IKT“

šifra projekta KK.03.2.1.19.0136

Kratki opis projekta

Projekt doprinosi povećanju konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke, unapređenju razvoja i tehnološke spremnosti naspram konkurencije. Doprinosi povećanju inovativnosti i efikasnosti poslovanja; kvalitetnijem i bržem donošenju odluka, poboljšanju prodaje, boljem upravljanju ljudskim resursima i poboljšanom komunikacijom među zaposlenicima, klijentima i dobavljača.
Navedeno utječe na povećanje obujma posla na domaćem i stranom tržištu, čime se potiče rast prihoda, dobiti i broja zaposlenih. Projektom se unapređuje 10 poslovnih procesa, integriraju poslovne funkcije, postiže učinkovitija organizacija rada. Ukupna vrijednost projekta je 1.663.000,00kn +PDV. Aktivnosti projekta doprinose iskazanim ciljevima. Predviđeno trajanje projekta je 5 mjeseci.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Poduzeće Inter Solutio d.o.o. osnovano je 2009. godine s osnovnim ciljem stvaranja optimalnih informacijskih sustava i rješenja koja će unaprijediti poslovne procese s misijom da domaćem i inozemnom tržištu ponudi implementaciju stranih kompleksnih poslovnih IT rješenja kroz integrirane procese koji povezuju ljude i tehnologiju.
Dugoročni ciljevi Prijavitelja su vezani za stabilna područja poslovanja s visokim stupnjem dodane vrijednosti i specifičnim, prepoznatljivim portfeljem usluga i proizvoda koji uključuju pružanje konzalting i razvojnih usluga za rješenja poznatih svjetskih proizvođača softvera čija se rješenja koriste pri implementaciji. Da bi poduzeće postiglo ciljeve mora težiti poslovnoj izvrsnosti što podrazumijeva unapređenje sustava upravljanja i uvođenja novih modernih IKT rješenja, koja su navedena u ovom projektu.
Osnovni razlog za uvođenje novih IKT rješenja su uočene ozbiljne postojeće poteškoće u radu i problemi u praćenju te provođenju poslovnih aktivnosti, a ovim projektom želi se postići poboljšanje i standardizacija poslovnih procesa, a samim time posljedično i podizanje kvalitete naše usluge, što će dovesti do daljnjeg razvoja i rasta naše tvrtke, povećanja prihoda, ušteda i novih zapošljavanja.
Trenutne poteškoće u radu su: nepostojanje IT alata za upravljanje marketingom, nepostojanje IT alata upravljanje prodajnim aktivnostima, nepostojanje alata za upravljanje projektima, nepostojanje adekvatnog naprednog alata za praćenje upravljanja računima, nepostojanje sustava za elektroničko upravljanje dokumentima (eUred); nepostojanje sustava za praćenje podrške korisnicima (ServiceDesk); nepostojenje sustava za praćenje i upravljanje ugovorima; nepostojanje sustava za upravljanje zaštitom osobnih podataka; nepostojanje sustava za upravljanje imovinom i održavanjem imovine; nepostojanje naprednog sustava za unapređenje komunikacije s klijentima, dobavljačima i partnerima, te nepostojanje kontakt centra za podršku.
Sve gore navedene poteškoće u trenutnom poslovanju planiraju se elemenirati nabavom licenci, te implementacijom i edukacijom sljedećih sustava:
1. Sustav za upravljanje prodajom
2. Sustav za upravljanje projektima
3. Sustav za upravljanje računima i ovjerom računa
4. Sustav za elektroničko upravljanje dokumentima (eUred)
5. Sustav za upravljanje marketingom
6. Sustav za podršku korisnicima (Service Desk)
7. Sustav za praćenje i upravljanje ugovorima
8. Sustav za upravljanje zaštitom osobnih podataka
9. Sustav za upravljanje imovinom i održavanjem
10. Sustav za komunikaciju s klijentima (kontakt centar)
Provođenje projekta doprinijeti će povećanju prodaje, zapošljavanju novih djelatnika, širenju na međunarodna tržišta, poboljšanju komunikacije s klijetima, dobavljačima i partnerima, te unapređenju organizacije rada, konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

• Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.663.000,00 HRK
• Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 1.663.000,00 HRK
• Udio EU u financiranju projekta iznosi 898.020,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

07.01.2020. - 07.06.2020.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@inter-solutio.hr 

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkure...

Nazovite nas na +385.1.2430.700 ili nas kontaktirajte preko našeg kontakt obrasca.

Možete se osloniti na nas da budemo vaš izbor za „high-tech“ IT podršku.